• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Henvendelse om individuell plan/koordinator/barnekoordinator

Informasjon

Om ordningen
Iverksettelse av individuell plan (IP), krever samtykke, aktiv deltakelse i utarbeidelse av planen og delaktighet i ordningen. Dersom bruker er under 16 år, skal foreldre/foresatte skrive under og forplikte seg til ordningen.

Dersom bruker av helsemessige årsaker mangler samtykkekompetanse, skal nærmeste pårørende skrive under. De forplikter seg til å ivareta brukers interesse i forhold til planarbeidet, eller å sørge for at det oppnevnes en annen myndig person som brukerrepresentant.

 
Om klage
Du kan klage dersom du ikke får individuell plan. Du kan også klage dersom innholdet i planen ikke oppfyller krav i forskrift, eller fordi du ikke har fått mulighet til å delta i planprosessen.

En eventuell klage skal fremsettes til koordinerende enhet, helse og omsorg, som vil videresende den til statsforvalter i Nordland, dersom avgjørelsen om IP ikke blir omgjort.


Klagefristen er 3 uker fra du mottar avgjørelsen om rett til Individuell plan.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader